tilgang

kom med os?

Klima & ressourcer

Menneskets afsæt på Jordens klimatiske forhold har været et omdiskuteret emne i løbet af de seneste årtier. Klimaets uforudsigelighed er i løbet af det seneste årti taget til, hvilket ses med henholdsvis tørke og oversvømmelser, og hvad disse bringer med sig.

Byggeri

Byggesektoren står i Danmark for 30 procent af den årlige CO2-udlening og udgør omtrent 35 procent af al affald – ifølge tal fra Klimapartnerskabet for Byggeri og Anlæg. Disse tal harmonerer ikke med vores lands tilkendegivelse om at bidrage til at nå Paris-aftalens mål om en kraftig reduktion af vores samlede udledning af drivhusgasser i atmosfæren.

Traditionel tilgang

Byggebranchen står nu over for et historisk vendepunkt hvad angår at leve op til og tage ansvar for en fremtidig reduktion i udledning af CO2.

Foreløbigt har byggebranchen lænet sig op ad og satset på udvikling af nye metoder og alternativer til at optimere, effektivisere og digitalisere branchen, men skal der ses mærkbare resultater, skal der også handles – Lige fra lovgivning og rådgivning til opførelse og nedbrydning. Alle skal vi bidrage og alle skal vi flytte os, da en fortsættelse af dagens byggeri ikke vil føre til de nødvendige reduktioner i det samlede klima-regnskab.

Integreret design

”Det mest bæredygtige byggeri er det, som ikke bliver opført”. Af dette kan ledes, ”De kvadratmeter, som ikke bygges, er de mest bæredygtige”. Af dette skal forstås, at vi ikke alle sammen skal flytte i trange huse og små lejligheder. Vi skal blot tænke vores boliger og hjem smartere. Et dårligt indrettet hus på 200 m² kan føles mindre og mere trangt end et gennemtænkt og godt indrettet hus på 120 m². Oven i dette kommer forståelsen for det bygbare – at vi som tegnestue forstår præmissen for opgaven – kunden vi sidder overfor, og kundens ønsker og behov, sammen med muliggørelsen af det enkelte projekt.

Fremtidens bygning

Vi vil som tegnestue tage ansvar for, at vi sammen i byggebranchen får reduceret det samlede klimaaftryk, så vi også år ude i fremtiden kan se os selv i øjnene, og være stolte af, hvad vi har bidraget med.

Det fremtidige byggeri behøver ikke nutidens digitalisering og målingsinstrumenter for at nå i mål – vi kan med fordel finde holdbare og bæredygtige løsninger ved at kigge tilbage i tiden – kigge tilbage til den gang, hvor bygninger var opført i lokalt tilgængelige og holdbare materialer – materialer, som kræver færre ressourcer og mindre energi i sin produktion og dermed udledning af CO2. Vi vil gøre vores bedste for at rådgive og præge branchen i denne retning, og at vi inden for de næste år håber på at se flere nationale og globale krav til dette.

CO2-krav er et vigtigt parameter i reguleringen af byggeriet, men bæredygtigt byggeri handler også om at bygge sunde, energieffektive, holdbare og æstetiske bygninger af en høj kvalitet. De mest bæredygtige bygninger er vel og mærke dem, som kan bruges længe og ikke skal rives ned.

Relevante projekter

TILFØJELSE TIL SOMMERHUS

TILFØJELSE TIL SOMMERHUS

BoligLokation: Lundø, DanmarkStørrelse: 98 m2År: 2019Tilbygning til sommerhus – den indre og ydre rumdannelse. Projektet bunder i et ønske fra bygherre om at kunne benytte sit sommerhus i en længere periode om året, samt at have mulighed for at have flere...

SKRÆDDERSYET INVENTAR

SKRÆDDERSYET INVENTAR

InteriørLokation: Odense, DanmarkStørrelse: ..År: 2021Vi har arbejdet med et mindre møbel til tegnestuen, som vi har valgt at kalde Lynderup-reolen, projektet er skabt i samarbejde med @køkkenskaberne og tager afsæt i omhu og nøjsomhed, kvaliteter vi arbejder med...

TRANSFORMATION

TRANSFORMATION

ErhvervLokation: Odense, DanmarkStørrelse: 2.000 m2År: 2022Ombygning af gamle administrationsbygning til moderne kontorfaciliteter. Den eksisterende struktur i bygningen; det konstruktive princip, overflader og teknik er gentænkt ud fra et ønske om at være tro mod...

AVLSGÅRDSVÆNGET

AVLSGÅRDSVÆNGET

BoligLokation: Nyborg, DanmarkStørrelse: 6.500 m2År: 2020Nyt boligprojekt i naturskønne omgivelser i Nyborg. Boligprojektet er en vunden konkurrence udbudt af Nyborg kommune. Bebyggelse kommer til at ligge op ad den skønne teglværksskoven  med mindre end 500 meter...

om dig

og os