UNGECENTER FOR MENTAL SUNDHED

Sundhed
Lokation: Aalborg, Danmark
Størrelse: 3.200 m2
År: 2017

projektet tager udgangspunkt udvidelsen af aalborg universitetshospital og ønsket om en ny børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling – et nyt ungecenter for metal sundhed.

arkitekturen i byggeriet fokuserer på materialitet og forbindelsen mellem bygning og menneske – både for indlagte, ambulante patienter og ansatte. arkitekturen er opbygget ud fra et princip om en tung base og en let top. den tunge base i tegl skyder sig ind i det skrånende terræn, og danner rum for ambulatorie og administration. den lette konstruktion i træ danner en repetitiv genkendelighed i bebyggelsen og skal være med til at hjælpe patienter med at danne ro.

arkitekturen og de statiske principper skal være med til at skabe en ro og tryghed i ungecenteret, så der i dagligdagen kan fokuseres på de rette ting.