ÅDALENS BØRNEHUS

Velfærd
Lokation: Nyborg, Danmark
Størrelse: 100 m2
År: 2022

Modernisering og tilbygning til Børnehave for Nybprg kommune. Projektet tager afsæt i et konkret behov for mere plads til børnehavens peronale og nogle rammer som skaber større trivsel blandt personale og børn.

Dette er gjort ved at åbne rummet op og skabe nogle rumligheder med god forbindelse mellem ude og inde ud fra en rationel tilgang og forståelse af præmissen for opgaven