TEATER

Kultur
Lokation: Aalborg, Danmark
Størrelse: 2.800 m2
År: 2017

Nyt Aalborg spritten teater er et idéprojekt, som udspringer af et ønske fra Aalborg teater og Aalborg kulturforening om et nyt og moderne teater, som ville kunne rumme flere af Aalborgs kulturinstanser.

Byggegrunden er udvalgt i forbindelse med nedlukningen af ’spritten’ – De Danske Spritfabrikker Aalborg. det eksisterende miljø og den arkitektoniske kvalitet på grunden lagde op til at bearbejde de rå industribygninger – både med respekt for det gamle, men også med en eksperimentel tilgang til mødet mellem gammelt og nyt.

Tesen for projektet er at danne et teater, hvor masken som møder publikum, er i juxtaposition til maskinen’ som producerer scenografien. formen, som indeholder teatersalen, er inspireret af frei ottos spændingskurver, og ’produktionen’ er placeret i de gamle produktionsbygninger for akvavit.

Indledende form og statiske inspirationsundersøgelser af Frei Ottos spændingskurver og disses muligheder og begrænsninger.

Fremtidig vision for udseendet af en black-box-scene, hvor de gamle silo-bunde er bevaret, så de kan være med til at forhøje de akustiske kvaliteter grundet deres form.

Snit t teatersal – Placering af og udformning af den store teatersal inklusiv et princip for ventilation af salen uden støjgener.